SPONSORZY
  • krex
  • naftan
  • energo
  • tlo-msz1200-1038x576
  • rs
  • 15628602_1264863410244921_2048086289_o

 

Home Karate WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE PZK WARSZAWA
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE PZK WARSZAWA

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE PZK WARSZAWA

0
0

24 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZ Karate z udziałem 43 delegatów. Zebranie rozpoczęło się w drugimi terminie o godzinie. 10.30. Zebranych powitał Prezes PZK Maciej Sokołowski. Na funkcję Przewodniczącego Zebrania został wybrany Paweł Sujka a na funkcję Zastępcy Wacław Antoniak. Prezes M. Sokołowski odczytał Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok, zapoznał z Audytem finansowym PZK oraz Bilansem zakończonym 65 tys. zł na plusie na 31.12.2016.

Następnie Wiceprezes ds organizacyjnych Wacław Antoniak złożył sprawozdanie ze szczególnym uwypukleniem trzyletnich przygotowań do World Games Wrocław 2017. Wiceprezes ds szkoleniowych Andrzej Drewniak omówił realizację szkoleń KN, instruktorów, trenerów i sędziów oraz sukcesy sportowe Polaków na MŚ i ME w postaci 92 medali: WKF -1, Shotokan – 12 i Kyokushin -79, kończąc powtórzył wezwanie Zarządu PZK do współpracy wszystkich klubów w szkoleniu i zawodach wg przepisów WKF zgodnie z hasłem „wszystkie ręce na pokład”.

Wice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Stolarczyk odczytał Sprawozdanie oraz wystąpił z wnioskami o zatwierdzenie Bilansu, Audytu i Sprawozdań KR i Zarządu. Po dyskusji delegaci jednogłośnie przegłosowali postawione wnioski. Zamykając WZ jego Przewodniczący oraz Prezes PZK podziękowali wszystkim trenerom i działaczom za ogromny wysiłek szkoleniowo-organizacyjno-finansowy związany ze zdobyciem tak imponujacej liczby medali, przy zaledwie 700 tys. dotacji celowej. Protokołował sekretarz Jacek Czerniec.