SPONSORZY
 • krex
 • energo
 • tlo-msz1200-1038x576

 

 1. Home
 2. Kickboxing
 3. MP Jun, Sen, Wet Light Contact i Pointfighting, MP Kadetów Kick Light_12-14.04.2024 – Będzin
MP Jun, Sen, Wet Light Contact i Pointfighting, MP Kadetów Kick Light_12-14.04.2024 – Będzin

MP Jun, Sen, Wet Light Contact i Pointfighting, MP Kadetów Kick Light_12-14.04.2024 – Będzin

0
0

Link do zgłoszeń: http://pzkickboxing.pl/soi/451,mistrzostwa,polski,light,contact,seniorow,juniorow,weteranow,r,bedzin.html

Link do zgłoszeń: http://pzkickboxing.pl/soi/450,mistrzostwa,polski,pointfighting,juniorow,seniorow,weteranow,r,bedzin.html

Link do zgłoszeń: http://pzkickboxing.pl/soi/449,mistrzostwa,polski,kick,light,kadetow,mlodszych,starszych,kickboxingu,r,bedzin.html

Mistrzostwa Polski w Kickboxingu Seniorów, Juniorów, Weteranów w formule Light Contact

Data: 12-14.04.2024 r. (piątek, sobota i niedziela)

Miejsce zawodów:
Hala Sportowa „Będzin Arena”
Ul. Sportowa 20
42-500 Będzin

Miejsce rejestracji i kontroli wagi: Hala Sportowa „Będzin Arena” – ul. Sportowa 20, 42-500 Będzin

Piątek (12.04.2024)

– 10:00-14:00 waga dla wszystkich formuł PF, LC, KL

– 14:00 – 15:00 losowanie,

– 15:00- 15:30 konferencja techniczna

Program zawodów:

Piątek (12.04.2024)

– 17:00 – 21:00 – walki eliminacyjne w najliczniej obsadzonych kategoriach (do potwierdzenia przez sędziego głównego zawodów podczas konferencji technicznej)

Sobota (13.04.2024)

– 7:30 – Odprawa sędziów, kierowników ekip, trenerów (w przypadku nieobecności trenera lub kierownika ekipy, wszelkie protesty nie będą uznawane)

– 8:00 – Rozpoczęcie zawodów. Walki eliminacyjne.

– 13:00 – Oficjalne rozpoczęcie zawodów

– 14:00 – 14:30 – Przerwa obiadowa

– 14:30 – Kontynuacja zawodów. Półfinały, finały (wybrane kategorie wagowe)

Dekoracje odbywać się będą na bieżąco po zakończonych kategoriach.

– 20:00 – Planowane zakończenie imprezy.

Niedziela (14.04.2024)

– 8:00 – Kontynuacja walk (półfinały, finały)

– 13:30 -14:00 – Przerwa obiadowa

– 14:00 – Kontynuacja zawodów

Dekoracje odbywać się będą na bieżąco po zakończonych kategoriach.

– 20:00 – Planowane zakończenie imprezy.

Organizator:

 • Klub Sportowy Mistral Będzin
 • Jurajska Akademia Sportu Łazy

Patronat:

 • Polski Związek Kickboxingu
 • Honorowy patronat Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego

Patronat medialny:

 • TVP 3
 • Polskie Radio Katowice
 • Fightime

Sponsorzy główni:

 • Vibram fivefingers
 • 5palców
 • Sport Masters

Konkurencje/Kategorie wiekowe

Light Contact – Junior/Senior/Weteran

Zgłoszenia:

Zgłoszeń należy dokonać do dnia 04.04.2024 r. (czwartek) do 23:59 poprzez system SOI na stronie PZKB

http://pzkickboxing.pl/soi/zgloszenie/451

Opłaty:

– 120 zł (jedna formuła)

– Opłata startowa płatna PRZELEWEM na konto do 04.04.2024 r. (czwartek) do godziny 23:59:

Klub Sportowy Mistral Będzin

ING BANK ŚLĄSKI 63 1050 1360 1000 0090 8180 9601

Nie ma możliwości dokonywania opłaty gotówką

Ważne:

– Wpłat należy dokonać za wszystkich zawodników z danego klubu jednym przelewem (wpłaty indywidualne będą zwracane):

W tytule przelewu należy podać:

* Nazwę zawodów tj. Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów, Weteranów w formule Light Contact

* Nazwę klubu (zgodnie ze zgłoszeniem w SOI)

* Ilość zawodników

– Po dokonaniu przelewu za opłatę startową należy przesłać potwierdzenie na dwa adresy e-mail:

ksmistral.bedzin.zawody@gmail.com

biurojurajska@gmail.com

Potwierdzenie należy przesłać do dnia 04.04.2024 r. do godz. 23:59 celem potwierdzenia daty wpłaty zgodnie z terminem rejestracji,

– Po dokonaniu przelewu za opłatę startową należy przesłać dane do faktury podając nazwę klu, adres, NIP na adresy e-mail:

ksmistral.bedzin.zawody@gmail.com

* biurojurajska@gmail.com

Potwierdzenie należy przesłać do dnia 05.04.2024 r. aby otrzymać fakturę podczas zawodów. Kluby, które wyślą dane do faktury po wyznaczonym terminie otrzymają fakturę w ustawowym terminie. Faktura zostanie wysłana na wskazany adres e-mail,

– Do dnia 05.04.2024 r. do godz. 15:00 można dokonywać korekt zgłoszeń (zmiany kategorii wagowej) poprzez wysłanie informacji na dwa adresy

e-mail:

ksmistral.bedzin.zawody@gmail.com

* biurojurajska@gmail.com

Inne formy wysłania zmian nie będą uwzględniane.

– W dniu 05.04.2024 r. do godz. 23:59 zostaną uaktualnione listy startowe z uwzględnieniem wniesienia opłaty startowej, zawodnicy zgłoszeni, a nie opłaceni zostaną usunięci z list startowych,

– Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz regulaminu ogólnego zawodów organizowanych przez Klub Sportowy Mistral Będzin oraz Jurajską Akademię Sportu Łazy,

– Opłata jest wiążąca, płacimy za zgłoszonych zawodników nawet jeżeli z jakiegoś powodu nie mogą wziąć udziału w zawodach,

– Każda drużyna zgłasza kierownika ekipy, trenerów i asystentów trenera imiennie do dnia 05.04.2024 r. do godz. 23:59 wysyłając zgłoszenie na dwa adresy e-mail:
ksmistral.bedzin.zawody@gmail.com

biurojurajska@gmail.com

Na podstawie wysłanych zgłoszeń będą wydawane identyfikatory, które będą uprawniały do poruszania się po hali. Bez identyfikatora nie będzie można poruszać się w dolnej części hali. Uwaga zabrania się zgłaszania rodziców, osoby towarzyszące jako członków ekipy. Wysłane zgłoszenia będą weryfikowane.

Nagrody:

– Za 1, 2, 3 miejsce: medale oraz dyplomy.

– Dla każdego zawodnika pamiątkowy dyplom.

– Dla 3 najlepszych drużyn puchary.

Pamiątkowe puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w kategorii:

– Light Contact – Junior/Senior/Weteran

Nagrody o łącznej wartości 15 000,00 zł ufundowane przez firmy Vibram fivefingers oraz 5palców. W tym dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w kategorii:

– Light Contact – Junior/Senior/Weteran

Uwagi:

– Zawodnik może zgłosić się tylko w 1 kategorii wagowej, w przypadku nieutrzymania zgłoszonej wagi, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany, bez możliwości zwrotu opłaty startowej. Natomiast jeżeli zawodnik w momencie ważenia będzie miał nadwagę, otrzyma dodatkowy czas do końca trwania oficjalnego ważenia na zbicie wagi. Jeżeli po otrzymanym czasie na zbicie, waga nie będzie zgodna ze zgłoszeniem zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Nie ma żadnej tolerancji wagowej dla zawodnika

– Zawody będą odbywać się zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kickboxingu

– W dniu rejestracji należy dostarczyć wypełnione i podpisane oświadczenie trenera http://pzkickboxing.pl/dok/253,oswiadczenie,trenera.html

– Obowiązkowa licencja klubu oraz licencja zawodnicza http://pzkickboxing.pl/licencje

– Aktualne badania lekarskie – (książeczka sportowo-lekarska lub zaświadczenie o zdolności do startu w zawodach kickboxingu)

– Ważna polisa ubezpieczenia NNW zawodników (zapewnia klub)

– Sprzęt ochronny do walki zgodny z regulaminem PZKB (organizator nie zapewnia sprzętu)

– Czas walk zgodnie z regulaminem PZKB

– Kategorie wagowe i wiekowe zgodnie z regulaminem PZKB

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty w programie imprezy w porozumieniu z sędzią głównym zawodów

– Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania korekt czasowych powyższego harmonogramu informując bezpośrednio w trakcie zawodów

– Na hali będzie znajdowało się stoisko z kawą oraz całodzienny punkt cateringowy.

Kontakt z organizatorami:

Krzysztof Wiśniewski

Tel: 513 383 352

e-mail: ksmistral.bedzin.zawody@gmail.com

Agnieszka Horbatiuk

Tel: 515 412 451

biurojurajska@gmail.com

Regulamin zawodów

1. Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem PZKB.

2. Każdy klub jest zobligowany do przestrzegania regulaminu hali „Będzin Arena”.

3. Każdy klub jest zobligowany do przestrzegania regulaminu zawodów, nakazów, zakazów, wykonywania poleceń obsługi zawodów oraz stosowania się do komunikatów wydawanych podczas trwania zawodów przez organizatora oraz sędziego głównego zawodów.

4. Każdy klub wyznacza kierownika ekipy, który podczas zawodów będzie odpowiedzialny za pilnowanie przestrzegania przez zawodników, trenerów oraz osoby towarzyszące tj. rodziców, kibiców itp. regulaminu, nakazów, zakazów, wykonywania poleceń obsługi zawodów oraz stosowania się do komunikatów wydawanych podczas trwania zawodów przez organizatora oraz sędziego głównego.

5. W przypadku nie stosowania się do komunikatów oraz regulaminu przez osoby z danego klubu tj. trenerów, zawodników, rodziców oraz inne osoby towarzyszące organizator oraz sędzia główny zawodów może nałożyć sankcje wobec klubu.

6. Każdy klub podczas trwania zawodów zajmuje miejsce na górnych trybunach.

7. Podczas trwania zawodów wszystkie osoby towarzyszące tj. kibice, rodzice itp. mogą znajdować się tylko na górnych trybunach. Osoby towarzyszące nie mogą znajdować się na dolnej płycie oraz w strefie walk.

8. Każdy zawodnik, trener oraz sędzia otrzymuje identyfikator uprawniający do poruszania się po dolnej płycie oraz strefie walk.

9. Podczas zawodów będzie prowadzona transmisja na żywo. Dlatego organizator za porozumieniem z sędzią głównym zawodów może prosić aby wszyscy zawodnicy, trenerzy itp. znajdowali się tylko na trybunach.

10. Zawodnicy i trenerzy mogą wejść do strefy walk tylko w momencie wyczytania w celu stawienia się do walki.

11. W przypadku udostepnienia identyfikatora osobom nieuprawnionym do jego posiadania np. kibicom, rodzicom itp. organizator pozbawi taką osobę identyfikatora. Kolejne udostępnienie identyfikatora przez osobę z tego samego klubu spowoduje, że klub zostanie pozbawiony wszystkich identyfikatorów. Zostanie wtedy udostępniony identyfikator tylko dla jednego trenera. Zawodnicy zostaną usunięci na trybuny i będą mogli wejść na dolną płytę tylko bezpośrednio przed swoją walką kiedy zostaną wyczytani aby stawić się na planszy

12. Podczas trwania zawodów trybuny znajdujące się na dolnej płycie będą wyłączone z użytkowania. Zabrania się zajmowania miejsc na dolnych trybunach oraz pozostawiania na nich rzeczy, sprzętu do walki itp.

13. Podczas trwania zawodów zabrania się zajmowania miejsc na dolnej płycie, strefie walk oraz pozostawiania na nich rzeczy, sprzętu do walki itp.

14. Zawodnicy i trenerzy wchodzą do strefy walk tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Zabronione jest przeskakiwanie, przesuwanie barierek, słupków odgradzających strefę walk itp.

15. Każdy klub dba o czystość i porządek podczas trwania zawodów. Kluby każdego dnia przed opuszczeniem hali zobligowane są do posprzątania miejsca, w którym przebywały.

16. W przypadku zanieczyszczenia i nie uprzątnięcia po sobie miejsca trwania zawodów organizator może domagać się zadośćuczynienia /rekompensaty/odszkodowania finansowego.

17. Za zniszczenia, uszkodzenia itp. dokonane przez zawodników, trenerów i osoby towarzyszące odpowiada klub.

18. W przypadku zniszczeń i/lub uszkodzeń organizator może domagać się zadośćuczynienia /rekompensaty/odszkodowania finansowego.

19. W dniu rejestracji oraz podczas trwania zawodów parking przy hali będzie dostępny tylko dla organizatorów zawodów, sędziów, zabezpieczenia medycznego oraz władze miasta. Klubu korzystają z innych miejsc znajdujących w pobliżu hali.

20. W dniu rejestracji zawodnicy oczekujący na kontrolę wagi znajdują się na trybunach. Do rejestracji udaje się kierownik ekipy i jedna osoba wyznaczona przez klub (pomocnik). Zawodnicy opuszczają trybuny tylko w momencie udania się na kontrolę wagi. Po zakończonym ważeniu klub niezwłocznie udaje się na trybuny lub opuszcza halę.

21. W miejscu trwania zawodów prawa do filmowania, fotografowania mają filmowcy, fotografowie wyznaczeni przez organizatora, którzy posiadają akredytacje, identyfikatory uprawniające do poruszania się po dolnej płycie oraz strefie walk.

22. Zawodnicy i trenerzy posiadający identyfikatory mają prawo do filmowania i fotografowania podczas trwania zawodów pod warunkiem, że udostępniane zdjęcia i filmy w internecie, social mediach, a zwłaszcza na facebooku oraz instagramie będą oznaczały profil/fanpage Polskiego Związku Kickboxingu na profilu, w którym udostępniane jest zdjęcie lub film.

23. Zawodnicy udają się na dekorację w stroju klubowym (dres) oraz obuwiu sportowym. Zabronione jest wchodzenie na dekorację w klapkach i na boso. Zabronione jest wchodzenia do dekoracji w stroju do walki (spodenki). W przypadku braku odpowiedniego stroju zawodnik nie zostanie dopuszczony do dekoracji.

24. Każdego dnia zawodów regularnie będzie pojawiała się informacja dotycząca godziny rozpoczęcia uroczystej dekoracji oraz kolejności dekorowania poszczególnych kategorii. Zawodnicy muszą być gotowi (przebrani zgodnie z regulaminem) oraz znajdują się w pobliżu miejsca dekoracji (miejsce wyznaczone) aby nie opóźniać wręczania medali. W przypadku braku gotowości i kategoria zostanie przesunięta na koniec kolejki.

25. Do dekoracji medalowej zabrania się wchodzenia z flagami, chustami, szalikami i innymi przedmiotami, które zaburzają estetykę dekoracji.

26. Podczas uroczystej dekoracji będzie się znajdowała strefa dla fotografów/filmowców wyznaczonych przez organizatora, którzy będą mieli pierwszeństwo robienia zdjęć/filmowania. W przypadku gdy zawodnicy/ trenerzy będą wchodzić w strefę przeznaczoną dla fotografów, będą utrudniać, zasłaniać, opóźniać ich pracę zgoda na robienie zdjęć podczas dekoracji przez zawodników/trenerów zostanie cofnięta. W takiej sytuacji organizator po zakończonych zawodach udostępni zdjęcia/filmy od akredytowanych fotografów do Polskiego Związku Kickboxingu, który będzie mógł udostępnić materiały filmowe i fotograficzne klubom.