SPONSORZY
  • krex
  • energo
  • tlo-msz1200-1038x576

 

  1. Home
  2. Zapasy
  3. Światowy Festiwal weteranów i weteranek w zapasach
Światowy Festiwal weteranów i weteranek w zapasach

Światowy Festiwal weteranów i weteranek w zapasach

0
0

Klub Polskich Weteranów Zapasów wraz z Polskim Związkiem Zapaśniczym, Urzędem Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, AZS-AWF Warszawa oraz całym polskim środowiskiem zapaśniczym, mają zaszczyt zaprosić wszystkich zapaśników w kraju i z zagranicy do udziału w Światowym Festiwalu weteranów i weteranek w zapasach.

Kategorie wiekowe:
Mężczyźni (GR, FS):
A – 1988-1984, B – 1983-1979. C – 1978-1974. D – 1973-1969
E – 1968-1964, F – 1963-1959, G – 1958 i starsi.

Kobiety (WW)
A – 1988-1984, B – 1983 i starsze.

Kategorie wagowe:

Mężczyźni (FS,GR): 55-62 kg, 70 kg, 78 kg, 88 kg, 100 kg, 130 kg.
Kobiety (WW): 55kg, 65kg i +65 kg.

W grupach wiekowych i wagowych będą uwzględnione zmiany w zależności od ilości zgłoszonych uczestniczek.
Ekipa (FS+GR+WW), która zdobędzie największą ilość punktów w punktacji drużynowej zawodów zdobędzie tytuł MISTRZA Światowego Festiwalu weteranów i weteranek w zapasach na rok 2024.

Punktacja:
1 m -10 pkt, 2 m – 8 pkt, 2×3 m – 6 pkt, 2×5 m – 4 pkt, 7 m – 3 pkt, 8 m – 2 pkt, 9-12 m – 1 pkt.

1. Zawody odbędą się w dniach 01-02 czerwiec 2024 roku na obiektach
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34.

2. Wszyscy uczestnicy muszą mieć aktualne badania lekarskie wykonane nie później niż 30 dni przed zawodami.

3. Koszt startowego wynosi: 50 USD za jeden styl walki, za dwa style 100
USD . Zawodnicy którzy mają opłacone składki członkowskie KPWZ za rok
2024 są zwolnieni z opłaty startowej.

4. Opłaty za startowe będą pobierane podczas weryfikacji w miejscu zawodów (przy wadze).

5. Zgłoszenia z imieniem nazwiskiem, datą urodzenia, dywizją, kategorią
wagową, stylem i narodowością prosimy wysłać na adres e-mail 

pol.festival.veterans@email.com w terminie do 25 maja 2024 roku (druk zostanie dołączony do komunikatu organizacyjnego).

6. Zawodnicy z krajów potrzebujących zaproszenie w celu ubiegania się o wizę do Polski proszeni są o kontakt i przesłanie skanów paszportów na adres mail: john_wrestling@vp.pl

7. Informacje dotyczące organizacji imprezy proszę kierować do głównego organizatora: Zdzisław Brzozowski tel. +48 798828980 mail: john_wrestiing@vp.pl

8. Organizator nie zapewnia rezerwacji noclegów i wyżywienia. Dla ułatwienia podaje nazwę i adres hotelu, w którym można rezerwować nocleg nocleg  ze  śniadaniem  w  cenie  pokoju. Holiday  Park  Hotel  ul. Heroldów 18,01-991 Warszawa. Recepcja tel. (+48) 22 865 27 70, e-mail, recepcja@hphotel.pl . Przy rezerwacji podać Hasło „FESTIVAL” otrzymacie mniejszą cenę za pobyt. Hotel znajduje się 2.5 km od AWF Warszawa -miejsca zawodów.

9. Nagrody: za zajęcie 1-3 miejsca zawodnicy otrzymują medale i dyplomy. Drużyny za zajęcie 1-3 miejsca otrzymują puchary i dyplomy. Drużyna za zdobycie I miejsca otrzymuje tytuł MISTRZA Światowego Festiwalu weteranów i weteranek w zapasach na rok 2024 oraz puchar ufundowany przez Polski Związek Zapaśniczy.

10. Dla najlepszego zawodnika Festiwalu zostanie wręczony Puchar ufundowany przez Patrona Honorowego, którym jest Burmistrz Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy.

Zarząd Klubu Polskich Weteranów Zapasów zaprasza i życzy sukcesów sportowych i miłej festiwalowej atmosfery.